Undervisningsmoduler

Vi udbyder en række undervisningsmoduler, som alle er gratis og spænder bredt - om alt fra undervisning i bolig og elektricitet til viden om kraftværker.

Undervisningen

Undervisningen er opdelt i en række faste tilbud, der er tilpasset de enkelte klassetrin. Tilbuddene er specielt rettet mod natur/teknologi, madkundskab, fysik, geografi og samfundsfag.

Undervisningen kan stå alene eller indgå i en større sammenhæng i et eller flere fag f.eks. i tema- og studieuger eller i tværfaglige forløb.

Der er en begrænsning på ét  tilbud pr. klasse pr. kalenderår.

Tidspunkt kan tilpasses

Det er muligt for de mindre klasser at få undervisning først på dagen. Flere lærere kan gå sammen om et undervisningsforløb med igangsætning af to til tre klasser på en formiddag.

Undervisning i hjemmekundskab og oplæg til de større klasser kan derimod ske senere på dagen.

Fokusområder

Alle undervisningsforløb indeholder en teoretisk del om elproduktion, ressource- og miljøproblematik samt en praktisk, eksperimenterende del, der levendegør dagens emne.

Enkelte undervisningsforløb indeholder endvidere udlån af materialer til eksperimenter enten før eller efter selve undervisningsdagen.

Fokus kan tilpasses

Som et supplement til de faste undervisningstilbud, er der mulighed for at tilpasse undervisningen til aktuelle emner og temaer, der arbejdes med i klassen, på årgangen eller på hele skolen.

Som eksempler kan her nævnes fællesfaglige fokusområder som ”Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan” og ”Klimaforandringer – global opvarmning, klimatilpasninger og fremtidens bæredygtige byer” med teoretisk og praktisk indhold.

Undervisningsmoduler

Tag et el-kørekort

Beskrivelse

Et lille undervisningsforløb til første fase i Natur/Teknik. Klassen låner materialekasse(r) med forsøgsudstyr fra Skolekontakten.

Eleverne arbejder med begreber som strømvej, serie- og parallelforbindelser, elektriske kredsløb m.m.
Som afslutning på forløbet får klassen besøg af NRGi Skolekontakten med et lille oplæg omkring energi og elbesparelser. Desuden afholdes ”mini-eksamen” for eleverne, der resulterer i et stempel i deres kørekort samt en plastiklomme til deres nye el-kørekort.

Detaljer

 • Klassetrin: 1.-2. klasse - natur/teknologi.
 • Varighed af besøg: En time.
 • Materialer: Lån af materialekasse(r) i 10 dage før besøget (aftales individuelt).
 • Sted: På skolen.

Materialer

El-lære for kloge hoveder

Beskrivelse

Et mindre forløb, der kan vælges som forlængelse af el-kørekortet eller stå alene som start på et emne om el. Klassen låner materialekasser med forsøgsudstyr fra Skolekontakten.

Undervisningsforløbet indledes med et besøg af NRGi Skolekontakten, der fortæller om elproduktion, elsikkerhed, miljø og simpel el-lære. Efter oplægget er der en praktisk del, hvor eleverne introduceres til forsøgsudstyret samt små elforsøg som indledning til klassens videre arbejde med elektricitet og magnetisme.

Detaljer

 • Klassetrin: 3.-4. klasse - natur/teknik
 • Varighed af besøg: Tre lektioner (2,5 time - eksklusiv pauser)
 • Materialer: Lån af kasser i 10-14 dage efter besøget (aftales individuelt)
 • Sted: På skolen

Materialer

Sol, vind og springvand

Beskrivelse

Et enkeltstående undervisningsmodul der varetages af NRGi Skolekontakten sammen med klassens lærer. Modulet består af en teoretisk del og en praktisk del.

I den teoretiske del gennemgås principperne ved elproduktion og den herved forbundne miljøbelastning. Der snakkes lidt om elsikkerhed og gode spareråd gennemgås. Her bliver der også kørt med dampmaskine og vist et par højspændingslyn

I den praktiske del arbejder eleverne i 6 grupper, hvor de selv skal støbe plastvinger til vindmøller, lave solcellestrøm til pærer og motorer samt konstruere ”verdens flotteste springvand” med en solcelledrevet dykpumpe.

Detaljer

 • Klassetrin: 4.-5.-6. klasse - natur/teknik.
 • Varighed af besøg: Tre lektioner (2,5 time - eksklusiv pauser)
 • Sted: På skolen

Sådan fungerer et kraftværk

Beskrivelse

Et enkeltstående undervisningsmodul der varetages af NRGi Skolekontakten sammen med klassens lærer. Modulet består af en teoretisk del, hvor principperne ved elproduktion og den herved forbundne miljøbelastning gennemgås samt elsikkerhed og gode spareråd gennemgås.

I den praktiske del arbejder eleverne i 6 grupper, hvor de selv skal lave el på en dampmaskine og føre strømmen ud på tavle, der viser elnettet, transformerstationer og videre ind til en modelbolig.

Detaljer

 • Klassetrin: 5.-6. klasse - natur/teknik
 • Varighed af besøg: Tre lektioner (2,5 time - eksklusive pauser)
 • Sted: På skolen

Mig og min robot

Beskrivelse

Et enkeltstående undervisningsmodul, der laves af NRGi Skolekontakten i samarbejde med klassens lærer.

Modulet består både af en teoretisk og en praktisk del.

I den teoretiske del ser vi på, hvordan vores elforsyning fungerer på godt og ondt. Her indgår demonstrationer af et kraftværks (dampmaskine) funktion, hvordan man ”laver” strøm – og så ser vi lidt på elsikkerhed og hvorfor der skal spares på el i hverdagen.

Den praktiske del tager udgangspunkt i vores ”automatiske hverdag”. Her er mange funktioner i vores dagligliv gjort automatiske med computerstyring – endda helt ned til automatiske kaffemaskiner.

Eleverne skal i den praktiske del lære at programme og styre Lego-robotter med forskellige ”kontakter”: tryk, lyd, mikrobølger og lys. Al programmeringen sker på bærbare computere.

NRGi Skolekontakten medbringer computere og færdigbyggede Lego-robotter til den praktiske del.

Detajler

 • Klassetrin: 5.-6. klasse
 • Varighed af besøg: Tre til fire lektioner
 • Sted: På skolen

____

Bemærk: Forløbet kræver et forholdsvist stort lokale, så der er plads til kørsel med Lego-robotterne.

Kreativ elektronik til Håndværk og Design

Beskrivelse

Et enkeltstående undervisningsmodul, der varetages af NRGi Skolekontakten sammen med klassens lærer. Modulet består af en teoretisk og en praktisk del.

I den teoretiske del gennemgås principperne ved elproduktion og den herved forbundne miljøbelastning – eleverne får el-spareråd med hjem.

I den praktiske del arbejder eleverne i 10-12 grupper, hvor de selv skal lave elektroniske kredsløb på ”fumlebræt”. I forløbet gennemgås virkemåde ved modstande, transistorer, kondensatorer, kontakter m.m.

Kredsløbene kan senere indgå i den kreative proces i Håndværk & Design.

Detaljer

 • Klassetrin: 5.-6. klasse – H&D
 • Varighed af besøg: Tre lektioner (2,5 time - eksklusiv pauser)
 • Sted: På skolen

Materialer

Energirigtig madlavning

Beskrivelse

Et enkeltstående undervisningsmodul, der er tilpasset undervisningen i hjemkundskab.

Modulet indeholder en teoretisk del, hvor vi kort gennemgår emnerne elproduktion, elsikkerhed, miljøbelastninger og elbesparelser i hjemmet. I den praktiske del laver eleverne mad i grupper efter energirigtige principper. Vi tilslutter - på dagen - elmålere til komfurerne, så eleverne kan aflæse forbruget direkte, og sammenligne deres resultater. Hvis det ikke er muligt at tilslutte elmåler til skolens eksisterende komfurer medbringer vi kogeplader, hvor elmålerne kan tilsluttes.

Detaljer

 • Klassetrin: 6.-7. klasse samt evt. valghold
 • Varighed af besøg: Tre lektioner (2,5 time - eksklusiv pauser)
 • Sted: På skolen

Boligen og elektricitet

Beskrivelse

Et enkeltstående undervisningsmodul, der varetages af  Skolekontakten sammen med klassens lærer.

Modulet består af en teoretisk del, hvor principperne ved elproduktion og den herved forbundne miljøbelastning, elsikkerhed - med vægt på boligens installationer - og gode spareråd gennemgås.

I den praktiske del arbejder eleverne i seks grupper, hvor de monterer forskellige former for lampesteder, laver forlængerledning med afbryder m.m. Herunder skal de følge almindelige sikkerhedsråd gennem brug af HPFI-relæ og sikringer.

Detaljer

 • Klassetrin: 7. klasse/fysik (evt. 8.-9. kl.)
 • Varighed af besøg: Tre lektioner (2,5 time - eksklusiv pauser)
 • Sted: På skolen

Styr lige energien - i fremtiden

Beskrivelse

Et enkeltstående undervisningsmodul, der laves af Skolekontakten i samarbejde med klassens lærer.

Modulet består både af en teoretisk og en praktisk del. I den teoretiske del gennemgås principperne ved den aktuelle elproduktion og den herved forbundne miljøbelastning. Endvidere ser vi på, hvordan en sandsynlig fremtidig energiforsyning vil tegne sig med vedvarende energi og den intelligente styring, Smart-Grid, der skal fordele energien til alle i løbet af døgnet. Her kommer vi også ind på gode sparerråd i hverdagen.

Den praktiske del er organiseret som et stjerneløb, hvor eleverne i grupper skal ”løse” forskellige opgaver: hvordan skal vingerne på en vindmølle indstilles for bedste resultat, hvordan forbindes solceller for at få en radio til at virke, lagring af el vha. solcelle og batteri, hvordan kommer energien fra kraftværket til mit hjem og meget mere.

Detaljer

 • Klassetrin: 7., 8. og evt. 9 klasse
 • Varighed af besøg: Tre til fire lektioner
 • Sted: På skolen

Bliv klog på bæredygtigt elforbrug

Beskrivelse

Astra og Mercantec har med støtte fra Ministeriet for Børn og Undervisning udviklet e-bogen ”Bliv klog på Bæredygtigt Elforbrug”. E-bogen lægger vægt på at integrere bæredygtighed i den almindelige undervisning samt udvikle elevernes handlekompetence i forhold til bæredygtighed gennem undersøgelse, diskussion, refleksion og handling.

E-bogen er opdelt i en række emner: Elforbrug i hverdagen, Elforsyning og afregning, Elforbrug i erhverv/på arbejdspladser, Batterier og opladere.
NRGi skolekontakten kan her være behjælpelig med udlån af elmålere til elevforsøg samt en gratis underviser som optakt til klassens arbejde med undervisningsforløbet.

Undervisningsdagen kan være som oplæg om elproduktion, ressourcer, bæredygtighed og klimaændringer. Der kan indgå elevforsøg med opstart af kraftværk (dampmaskine) eller forsøg med selv at støbe vinger til en vindmølle eller forsøg med solceller.

Skolekontakten giver også en introduktion til de udlånte elmålere som inspiration til at måle apparaters elforbrug og til selv at komme i gang med elbesparelser i hjemmet.

Detaljer

 • Klassetrin: 8. til 10. klasse (evt. 7. klasse)
 • Varighed af besøg: Tre til fire lektioner (2-3 timer)
 • Sted: På skolen

Materialer

____

Bemærk: Skolen skal selv hente og returnere elmålerne. Udlånsperiode aftales individuelt.

Det store miljøshow

Beskrivelse

Det store miljøshow er et enkeltstående undervisningsmodul, der laves af NRGi Skolekontakten i samarbejde med klassens lærer.

Miljøshowet er et oplæg/foredrag til klasser i overbygningen om de samfundsmæssige sammenhænge mellem elproduktion og miljø. Her gennemgås, med Power Point, principperne ved den aktuelle elproduktion og den herved forbundne belastning af ressourcer og miljø/klima. Endvidere ser vi på, hvordan en sandsynlig fremtidig energiforsyning vil tegne sig med vedvarende energi samt hvilke udfordringer, vi skal overvinde i den forbindelse.

Miljøshowet er velegnet som oplæg i perioden op til eksamen i 9. klasse og i forbindelse med de fællesfaglige fokusområder.

Det store miljøshow kan kombineres med andre tilbud til overbygningsklasserne fx ”Boligen og el” og ”Styr lige energien – i fremtiden”.

Detaljer

 • Klassetrin: 7. 8. og 9. klasse.
 • Varighed af besøg: Cirka 2 lektioner.
 • Sted: På skolen.

En dag med H.C. Ørsted

Beskrivelse

Et enkeltstående undervisningsmodul, der laves af NRGi Skolekontakten i samarbejde med klassens lærer.
Modulet består både af en sammenblandet teoretisk og hands-on del.

H.C. Ørsted var den første til at opdage sammenhængen mellem elektricitet og magnetisme, hvilket gjorde ham kendt langt ud over Danmarks grænser. Men dengang vidste han ikke, hvor stor betydning hans opdagelse ville få.

Vi skal i løbet af dagen undersøge ”de usynlige kræfter”, der får vores verden til at fungerer: statisk elektricitet, magnetisme og elektromagnetisme.

Eleverne skal i små grupper flytte bolde, papir og sugerør med statisk elektricitet, lave forskellige magnetforsøg, efterligne Ørsteds elektromagnetiske forsøg samt finde ud af, hvordan vores elforsyning og opladning af en elektrisk tandbørste virker - og så laver vi nok også et par lyn og snakker lidt elsikkerhed.
NRGi Skolekontakten medbringer alle materialer til den praktiske del.

Detajler

 • Klassetrin: 5., 6. og 7. klasse
 • Varighed af besøg: Tre til fire lektioner
 • Sted: På skolen

Energiquiz - test jeres viden

Tag Skolekontaktens energiquiz og test jeres viden om, hvordan man bruger mindst strøm.

Testen kan bruges i forbindelse med undervisningsforløb ved Skolekontakten, men den kan sagtens benyttes uden et undervisningsforløb.

Fælles for spøgsmålene er, at de med fordel kan følges op med et "hvorfor?". Det vil sige; hvorfor har du svaret, som du har?

 1. Download energiquizzen (PDF)
 2. Tjek besvarelserne i dette svarskema til energiquizzen (PDF)

Hvis I skulle have lyst til at dykke yderligere ned i den spændende verden af energi og ikke mindst, hvordan man kan spare på den, kan I få endnu flere tips og tricks på KONSTANTs hjemmeside.

Rigtig god fornøjelse!